Ние, екипът на „ИННОВАТИКА“ ЕООД, знаем колко трудно се оцелява в условия на конкурентна среда и знаем стойността на вложените усилия, време и енергия.

Знаем също важността на всеки инвестиран лев и познаваме дългия път до успеха.

Именно затова, ние от „ИННОВАТИКА“ ЕООД, сме вдъхновени да направим ВАШИТЕ проектни намерения възможни - с максимално добро качество, в разумни срокове и в пълен унисон с Вашите нужди.

„ИННОВАТИКА“ ЕООД е консултантска компания, утвърдила се като успешен партньор на представители от частния и публичния сектор.

„ИННОВАТИКА“ ЕООД е специализирана в осигуряване на инвестиционно финансиране от европейски фондове и други международни програми.

Ние ВЯРВАМЕ, че нашите клиенти и партньори ще ни запомнят с професионалното ни отношение към тях и ще се уверят, че понякога малко помощ е ВСИЧКО.