„Новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни предприемачи в страната.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на подписването днес на споразумение с Европейската комисия (ЕК), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП).

„Днес е наистина важен ден за малките и средни предприятия в България, защото с подписването на споразумението от една страна се надяваме да подпомогнем малките и средни предприятия, от друга да постигнем икономически растеж“, заяви министър Лукарски след подписването. Той добави, че програмата дава по-високи гаранции чрез ЕИБ и ЕИФ в сравнение с предишните подобни финансови инструменти. Министър Лукарски подчерта, че очакванията са мултиплициращият ефект от програмата да бъде шесткратен, като стигне до 600 милиона евро отпуснати кредити за малки и средни предприятия. Това е една от инициативите, на които възлагаме надежди, за да събудят финансовия ресурс в банките, каза още министър Лукарски. Той отбеляза, че страната ни е един от пионерите в ЕС по присъединяването към такъв вид инициатива, като ние сме третата страна след Испания и Малта, която се включва. „Свършихме доста работа. Искрено се надяваме нашето Народно събрание по-бързо да ратифицира това споразумение, за да може още в началото на есента малките и средни предприятия в България да имат достъп до този капитал“, допълни икономическият министър.

След подписването на споразумението предстои ратифициране от Народното събрание и избор на финансови посредници.