Нови 53 проекта получават над 28,5 млн. лв. по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бяха връчени от министъра на икономиката Божидар Лукарски и заместник-министъра Даниела Везиева на официална церемония. Проектите са одобрени за финансиране от общо 203 проектни предложения, подадени по третия краен срок на процедурата, насочен към кандидати от сектори на интензивни на знание услуги. Такива са научно-изследователската и развойна дейност, издателска дейност, обработка на данни и хостинг, програмиране и други IT продукти и далекосъобщения.

До момента са одобрени над 470 проекта по трите крайни срока за кандидатстване по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП". Те ще получат безвъзмездно финансиране от близо 259 млн. лв. „Надявам се с изпълнението на проектите да постигнем реални и съвсем осезаеми резултати – нови работни места; засилени пазарни позиции и повече продажби; по-високи доходи и перспективи за служителите и работниците, без които успехите на българските предприемачи не биха били възможни“, каза министърът на икономиката Божидар Лукарски. Той увери присъстващите, че могат да разчитат на пълна подкрепа от страна на екипа на министерството, чиято задача е да осигури ефективното разходване на европейски средства в полза на българския бизнес.

Икономическият министър отчете и изключително позитивните резултати от предвиденото по процедурата приоритетно третиране на проекти от Северозападна България. С място на изпълнение в този район са 65% от всички одобрени по третия краен срок проекти. „Целенасочената подкрепа за най-изостаналия в Европейския съюз регион беше един от ангажиментите, които поех като част от Реформаторския блок. Радвам се, че вече постигаме реални резултати“, заяви той.

В момента отворени по ОПИК са още две процедури за внедряване на иновации в съществуващи предприятия и разработване на иновации от стартиращи предприятия с бюджет от над 117 млн. лв. Предстои и обявяването на процедурата за „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по нея е над 176 млн. лв.