Какво трябва да знаете преди да кандидатствате за европейско финансиране?

Всички европейски програми имат заложен план за изпълнение, като всяка една от планираните схеми за набиране на проектни предложения има свои строги специфики, включващи изисквания по отношение на кандидатите и тяхната история, финансираните дейности, допустимите разходи и пр. Някои от тези специфики са заложени в документацията по съответната процедура, а други са предмет на обичайните практики. За да може едно проектно предложение прецизно да се оцени относно шансовете за неговата реализация, е важно да се потърси експертна консултация, която да е в състояние да:

  • Идентифицира възможните за финансиране дейности, съблюдавайки нуждите на кандидата
  • Може да формулира, дефинира и структурира проекта и предмета на проектното предложение в съответствие с изискванията на процедурата, по която се кандидатства
  • Познава регулациите, механизмите, процесите и документацията на всяка отделна процедура за подбор на проекти

Съвети към кандидатите

За да бъде консултантската ни услуга възможно най-полезна за Вас, е препоръчително да следвате няколко важни съвета:

1. Добре е да бъдете в състояние да дефинирайте ясно от какво точно се нуждае Вашата фирма, за да повиши конкурентоспособността си. В тази връзка си отговорете на въпроси като:

  • Необходими ли са ми машини и оборудване? Какви точно? Защо?
  • Необходим ли ми е нов персонал? Ще мога ли да осигуря работа на поне половината от новите служители след приключване на проекта? Какво оборудване ще е необходимо на тези нови служители?
  • Необходими ли са ми консултантски услуги? Какви точно?

2. Бъдете готови да представите счетоводни баланси и отчети, които да бъдат разгледани в етапа на консултиране.

3. Определете приблизителния размер на инвестицията, която Ви е нужна.

4. Имайте представа какъв е размерът на възможното съфинансиране от Ваша страна, тъй като някои от схемите предвиждат задължително участие на кандидата в бюджета на проекта. Ако нямате възможност за съфинансиране, помислете за алтернативни варианти като например банково кредитиране.

5. Бъдете точни и максимално откровени с консултанта, тъй като заложени неточности в проектното предложение могат да го компрометират или да създадат проблеми на кандидата на етап „изпълнение на проекта“, което от своя страна крие риска от непризнаване на разходи.

6. Договорете се с консултанта да Ви информира при наближаване на всяка процедура, която може да бъде от полза за Вашия бизнес, тъй като много често потенциалните кандидати изпускат добри възможности за финансиране поради ненавременна информираност.

Попълнете подробно нашата анкетна карта, която ще Ви изпратим по имейл, след като се свържете с нас. Тя ще Ви помогне да си отговорите на горните въпроси и ще даде ценна информация, както на нас като консултанти, така и на Вас като потенциални кандидати относно възможностите за финансиране на Вашата проектна идея.