Какви са възможностите и финансираните направления, от които фирмите - потенциални кандидати най-често могат да се възползват?

  • Подпомагат се инвестиции в ново оборудване и техника, енергоспестяващи технологии, строително-монтажни дейности и ВЕИ, иновационни дейности и разработване на високо технологични продукти и услуги, въвеждане на ERP и CRM, консултантски услуги, покриване на международно признати стандарти, създаване на клъстери и много други
  • Осигуряват се средства за нова работна ръка и обучение на новонаетия персонал
  • Осигуряват се възможности за обучение на текущия персонал и други услуги, свързани с човешкия ресурс
  • Подпомагат се финансово земеделски производители и търговците на земеделски стоки
  • Други дейности