Нашият екип се състои от експерти с доказан професионален опит в:

  • Разработване на проектни концепции
  • Разработване на бизнес планове
  • Управление на процесите
  • Управление на средства от европейски фондове
  • Мониторинг и контрол на процесите