Европа за нас не е само понятие, а личен ангажимент и огромна амбиция. Ние познаваме отлично европейските институции. Вследствие на големия брой разработени и подадени от нас проектни предложения, натрупахме значителен опит – както в управлението, така и в оценката на проекти, което ни помага да добавим стойност към идеите на нашите клиенти.

Нашите клиенти са нашият постоянен източник на енергия и затова ние ги считаме за най-голямото си богатство. Ние винаги гледаме на техните успехи като на наши успехи и смятаме това за още едно доказателство, че си вършим работата добре. Работим за множество български и чуждестранни компании с разнообразен профил, а именно фирми от сферите на телекомуникациите, техническата оптика, хранително-вкусовата промишленост, производството на висококачествени вина, металургията, връзките с обществеността, информационните и комуникационните технологии, енергетиката, строителството, металургията и металните изделия, електрониката и електротехниката, машиностроенето, медиите, производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване, бизнес консултации и др.

Наши клиенти са:

 • Агенция по вписванията
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
 • „Мирамар филм“ ООД
 • „Оптико - Mеханичен Завод“ ООД
 • "ХИММАШ" АД
 • „СОЛАРЛАБ“ ООД
 • „Уни експорт-импорт“ ЕООД
 • „Изолин“ ЕООД
 • „БИА 3“ ЕООД
 • „Виена мениджмънт консултинг“ ЕООД
 • „Грант Торнтон България“ ООД
 • „Тера Тангра“ ООД
 • „Телесат“ ООД
 • ЕТ „ЕТА-Мариана Желева“
 • „Комуналтехмаш 97 М“АД
 • много други

Благодарение на солидния си професионален и организационен опит по изпълнение на обществени поръчки в държавните институции, успешно реализирахме редица събития, пресконференции, двустранни бизнес срещи и форуми, част от които са възложени от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Агенцията по вписванията.

Наши партньори са фирми с утвърдена репутация в съответния сектор, доказали своето качество в европейски и световен мащаб като „Фипра България“ ООД – лидер в областта на връзките с обществеността, проучването на пазара, комуникационното и рекламното консултиране, „Медия Кросс“ ЕООД - агенция за PR и реклама, „Виена мениджмънт консултинг“ ЕООД - водеща фирма за маркетинг и реклама, „Региостат“ ЕООД – фирма за статистически анализи и прогнозиране и др. Партнираме си успешно и с Конфиндустрия България - най-авторитетна асоциация на предприятията в Италия, в която членуват повече от 300 предприятия.

Ние сме в постоянен диалог с нашите клиенти и партньори. Непрекъснато търсим от тях обратна връзка. Това ни помага да усъвършенстваме работата си и да имаме все по-добри постижения и все повече клиенти.