Чрез попълването на формата за запитвания, Вие ще ни дадете най - обща представа за Вашата дейност и проектни намерения.

След преглед на данните ние ще Ви изпратим подробна анкетна карта в зависимост от програмата, която считаме, че може да е подходяща за Вас.

Анализът на анкетната карта е същинският процес на оценка на Вашата допустимост като бенефициент по съответната програма.

Последният етап от процеса на консултиране е да Ви поканим на среща в нашия офис, на която да обсъдим всички въпроси, които Ви интересуват относно Вашия проект.

Целият процес на консултация преди изготвянето на проектното предложение е напълно БЕЗПЛАТЕН!