• Ние намираме най-подходящата за клиента програма чрез анализиране на възможностите за финансиране с европейски средства в съответствие с нуждите на кандидата и очакваните ползи
 • Консултираме и информираме клиента относно възможностите за финансиране, шансовете за успех, очакваните резултати, етапите за реализация на едно проектно предложение и детайлите от процеса на кандидатстване и управление на проекта
 • Управляваме цялостния процес по реализацията на проектната идея, което включва:
  • Подготовка на проектната концепция в съответствие със спецификите на желаната програма
  • Подготовка на проектното предложение и всички съпътстващи документи за етап „Кандидатстване“
  • Осигуряване на комуникацията с Управляващия орган на желаната програма през цялото време на изпълнение и отчитане на проекта
  • Управление и междинно отчитане на проекта пред Управляващия орган
  • Координация на дейностите по изпълнение на проекта
  • Подготовка на допълнително изисквана документация по проекта
  • Финално отчитане на проекта и осигуряване изплащането на безвъзмездната финансова помощ от страна на УО
  • Консултации във връзка с управление на проекта през целия период на изпълнението му
  • Осигуряване на съпътстващи проекта дейности, в зависимост от потребностите на клиента:
  • Бизнес посредничество и съдействие за намиране на бизнес партньори
  • Преводачески дейности

Ние консултираме и изготвяме инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване за финансиране на:

Микро, малки, средни и големи предприятия

Земеделски производители

Публични администрации