В понеделник се състоя работна група в Министерството на земеделието и храните, на която бе разисквана Наредбата по прилагането на Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства в рамките на ПРСР 2014-2020.

След проведената тематична работна група, Рангел Матански - съпредседателят на Националния съюз на говедовъдите в България, обяви в интервю за Фермер.БГ, че Земеделското министерство е заявило готовност за отваряне на прием по мярката през месец юни.

„В момента се разглежда наредбата по мярка 6.3. Паралелно с това тече обществено обсъждане на Проекта на Наредба за прилагане на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“, по която Службата за съвети в земеделието ще изготвя безплатно проекти на кандидатите. Днес и утре има избор на външни консултанти, обявен от НССЗ. След общественото обсъждане трябва да се обнародва Наредбата за Консултантските услуги, по която единственият допустим бенефициент е НССЗ. Службата ще кандидатства за това да изработва безплатно проектите на малките фермери. През това време ще тече публично обсъждане на наредбата по мярка 6.3“, обясни Матански.

След вчерашната работна среща в МЗХ, има някои корекции по Наредбата, които предстои да се изчистят от администрацията, за да не водят до заблуда на потенциалните бенефициенти; да се прецизират нещата, за да се приложи мярката коректно, да бъде по-разбираема, каза още Матански.

След утвърждаване на Наредбата от МЗХ ще публикуваме тук документите за кандидатстване по мярката.